Accountancy

Accountancy en administratiekantoren

Accountants en administratiekantoren zoeken efficiënte oplossingen om de dienstverlening aan cliënten te automatiseren en tegelijkertijd de interne kosten te verlagen. Door verwerkingsprocessen te automatiseren kunnen zij een scherp dienstverleningsproduct aanbieden terwijl kostbare medewerkers worden vrijgespeeld voor meer declarabele werkzaamheden.

Digitale factuurverwerking voor accountants en administratiekantoren

Steeds meer accountancy en administratiekantoren maken in hun samenstelpraktijk gebruik van de voordelen van digitale factuurverwerking met ImageCapture voor het verwerken van door cliënten aangeleverde inkoop- en verkoopfacturen.

De gebruiksvriendelijke scan en herken software scant of importeert uw facturen, koppelt deze direct aan de juiste crediteur of debiteur en maakt automatisch een boekingsvoorstel aan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit uw administratie(s). Het digitale document wordt opgeslagen en is voortaan altijd digitaal beschikbaar. De ImageCapture software is opgebouwd uit verschillende modules die apart of gecombineerd kunnen worden gebruikt. Voor digitale factuurverwerking maakt u gebruik van de module ImageCapture for Invoices.

 

Hoe werkt digitale factuurverwerking met ImageCapture for Invoices?
Door cliënten aangeleverde facturen worden gescand en door cliënten zelf gescande of digitaal aangeleverde facturen meteen ingelezen. Zonder op voorhand templates per crediteur aan te maken worden de facturen gekoppeld aan de juiste crediteur of debiteur, waarna de factuurgegevens automatisch worden herkend. Mocht bij de controle van facturen blijken dat bepaalde factuurgegevens onvoldoende worden uitgelezen, dan volstaat een eenmalige handeling om de herkenning verder te optimaliseren.

lmageCapture for Invoices biedt een geautomatiseerd boekingsvoorstel aan dat per factuur kan worden gecodeerd. Alle boekingsgegevens zoals (voorkeurs)rekeningen, BTW codes, kostenplaatsen, kostendragers en overige verbijzonderingsinformatie worden daarbij uit de achterliggende financiële applicatie opgehaald .

Boekingen met de gescande facturen als bijlage worden in deze financiële applicatie weggeschreven en kunnen via een link met het klantenportaal of via een emailbericht met bijlage aan uw cliënten beschikbaar worden gesteld.

De voordelen van digitale factuurverwerking met ImageCapture op een rij:

  • Geen fouten meer die bij handmatig boeken ontstaan
  • Veel snellere verwerking van facturen
  • Documenten zijn altijd digitaal beschikbaar en raken niet meer zoek
  • Geen papieren archief meer
  • Vergaande herkenning op regelniveau
  • Wijzigen en aanmaken van crediteurgegevens in ImageCapture
  • Geen limiet op aantal administraties of documenten
  • Verwerken van verkoop- en inkoopfacturen
  • Koppelingen met diverse accountancy portals en financiële systemen

ImageCapture for Documents
Naast factuurverwerking met ImageCapture for Invoices kunt u met de module ImageCapture for Documents ook de documenten voor het controledossier eenvoudig digitaliseren. Denk bijvoorbeeld aan rapporten, inkomende post en meegenomen stukken van cliëntbezoeken die na het scannen direct opvraagbaar zijn vanuit het digitale cliëntendossier en via koppelingen met accountancy portals ook door cliënten zelf te raadplegen zijn.

Factuurverwerking

ERP en financiële koppelingen

Referenten
Onze klanten aan het woord
Branches