Documentverwerking

Digitaliseer je inkomende post, en overige documentstromen

Iedere onderneming heeft te maken met documentstromen zoals: poststukken, pakbonnen en brieven. Vaak zijn dit nog papieren stukken. Het archiveren van de documenten neemt kostbare ruimte in beslag en de documenten zijn lastig terug te vinden.

documentverwerking

De voordelen van geautomatiseerde documentverwerking op een rij:

  • Overal en altijd beschikking over je documenten
  • Snellere afhandeling van poststukken door digitale distributie
  • Digitaal archief: besparing op kostbare archiefruimte
  • Volledige integratie met je CRM
  • Documenten worden digitaal gearchiveerd en zijn opvraagbaar vanuit het CRM
  • Geautomatiseerde indexatie van documenten
  • Tekstherkenning: door gebruik van geavanceerde OCR technologie zijn de documenten op tekst doorzoekbaar
Top