Disclaimer

Toepasselijkheid disclaimer
Door op welke wijze of in welke mate dan ook gebruik te maken van deze website en/of daarvan afgeleide webpagina’s en/of daarop opgenomen informatie stemt u in met de voorwaarden zoals opgenomen in deze disclaimer.

Algemeen
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Scan Sys B.V. is echter noch aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie (inclusief beeldmateriaal), noch aansprakelijk voor schade die direct of indirect verband houdt met het raadplegen, dan wel anderszins gebruiken van de informatie op deze website.

De inhoud van deze website dient ter verstrekking van algemene informatie en moet dienovereenkomstig worden beschouwd. De op de website opgenomen informatie betreft niet meer dan de mening van Scan Sys B.V. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend of aanspraken op worden gemaakt. Voor op uw specifieke situatie toegepaste informatie dient u contact op te nemen met Scan Sys B.V.

Scan Sys B.V. staat niet in voor de volledigheid van de op deze website opgenomen informatie en heeft te allen tijde en per direct het recht de op deze website opgenomen informatie te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen.

Het is niet toegestaan de op deze website opgenomen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder de schriftelijk toestemming van Scan Sys B.V. Te allen tijde zal de gebruiker van de informatie evenwel verantwoordelijk zijn voor dat gebruik. De gebruiker vrijwaart Scan Sys B.V. hierbij voor de kosten als gevolg van door derden tegen Scan Sys B.V. getroffen gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand.

De gebruiker van de website stemt ermee in dat eventueel geharveste persoonsgegevens door Scan Sys B.V. kunnen worden gebruikt voor allerhande doeleinden en tevens kunnen worden verkocht aan derden, zulks zonder dat enige aanspraak zal bestaan op een directe of indirecte vergoeding.

Externe links
Deze website bevat mogelijk links naar websites die niet door Scan Sys B.V. worden beheerd. Deze links worden uitsluitend aangeboden ter informatie. Scan Sys B.V. is niet verantwoordelijk voor, al dan niet, kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Scan Sys B.V. controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Deze disclaimer is ten aanzien van Scan Sys B.V. ook van toepassing op deze externe websites en/of webpagina’s.

Cookies
Deze website past mogelijk cookies toe. Dit zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Scan Sys B.V. kan middels het gebruik van cookies haar website optimaliseren door bijvoorbeeld statistieken over het gebruik van haar website te verzamelen. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en kunnen niet worden herleid naar uw computer. U kunt deze cookies weigeren of verwijderen in de instellingen van uw browser.

Alle rechten voorbehouden!

Top