Release ImageCapture 8.15

Geplaatst: 22 oktober 2020

Vanaf nu is ImageCapture 8.15 beschikbaar. In de nieuwste release van onze software zijn de achtergrondprocessen van ImageCapture verder geoptimaliseerd. Ook is er hard gewerkt aan nieuwe integraties zoals de onlangs beschikbaar gekomen koppeling met Exact Bouw7 voor de geautomatiseerde verwerking van inkoopfacturen. Daarom in deze release een beperkt aantal nieuwe features, die met name interessant zijn voor gebruikers van de ImageCapture webclient. In dit artikel worden de nieuwe mogelijkheden van ImageCapture 8.15 kort toegelicht. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van versie 8.15 voor uw ImageCapture-inrichting.

Sorteren van documenten in de webclient

Bij het verwerkingsproces in ImageCapture kunt u bij de stap Handmatige separatie de geïmporteerde documenten sorteren in het scherm. Zo kunt u documenten tijdens deze stap verwijderen, opsplitsen, bij elkaar voegen of de volgorde aanpassen met drag and drop. In de webclient is nu ook de mogelijkheid toegevoegd om drag and drop toe te passen in de document tree om de volgorde van documenten te wijzigen of documenten snel samen te kunnen voegen. Vooral wanneer er een groot aantal documenten gesorteerd moet worden zorgt deze nieuwe functionaliteit voor een snellere afhandeling.

Links de document tree, rechts het sorteerscherm in de ImageCapture webclient

Optimalisatie zoekfunctie controleer- en codeerstap ImageCapture webclient

Tijdens de controleer- en codeerstap kan het voorkomen dat u boekingsgegevens wilt toevoegen aan het automatisch gegenereerde boekingsvoorstel. Ook kunt u in deze stap van het factuurverwerkingsproces besluiten dat de factuur op een andere wijze (bijvoorbeeld op een andere grootboekrekening) geboekt moet worden. U kunt dan de desbetreffende boekingsvelden zelf wijzigen en met behulp van een zoekvenster het gewenste grootboek selecteren. Dit zoekvenster was voorheen statisch en kon daarom weleens in de weg zitten omdat bij het openen van het zoekscherm de factuur niet langer zichtbaar is. Vanaf deze release kan dit zoekscherm verplaatst worden en aangepast worden in grootte zodat de factuur en het zoekscherm naast elkaar getoond kunnen worden. Het zoeken en aanpassen gaat op deze manier een stuk sneller!

 

Het zoekscherm kan nu naast de factuur getoond worden.

Meer informatie of de update aanvragen?

Voor meer informatie over ImageCapture 8.15 kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Voor relaties met een lopende onderhoudsovereenkomst wordt de update kosteloos beschikbaar gesteld. Neem hiervoor contact op met onze supportafdeling via het Scan Sys portal. Onze supportmedewerkers beoordelen samen met u de mogelijkheden van deze update en of u deze zelf, of met behulp van betaalde consultancy (remote of onsite) kunt uitvoeren.

Vanwege het grote aantal aanvragen om de update door onze support professionals uit te laten voeren, dient u rekening te houden met een doorlooptijd van ca. 1 maand. Hou hier dus rekening mee bij het inplannen van de update van uw ImageCapture omgeving.

Bent u nog geen klant van Scan Sys? Vul dan ons contactformulier in. Onze sales medewerkers kunnen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden van onze software voor uw financiële administratie.