Release ImageCapture 8.5

Geplaatst: 21 maart 2019

Vanaf deze maand is versie 8.5 van onze ImageCapture software beschikbaar. In deze software release zijn een aantal optimalisaties doorgevoerd die het werken met ImageCapture gemakkelijker maakt. Daarnaast zijn er in versie 8.5 ook nieuwe features beschikbaar gekomen. In dit artikel worden de belangrijkste features van ImageCapture 8.5 kort toegelicht. Voor meer informatie over de nieuwste ImageCapture versie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

In versie 8.5 is de nieuwe bijlage-functionaliteit toegevoegd aan de ImageCapture Web client. In release 8.4 was deze al beschikbaar voor gebruikers van de desktop client en vanaf nu kan dit dus ook in de web variant van onze software. *

*Met uitzondering van gebruikers van het hosting platform ImageCapture Online ;de bijlage functionaliteit komt op termijn beschikbaar voor deze gebruikers.

De nieuwe bijlagefunctie maakt het mogelijk om tijdens het boeken of tijdens het fiatteren van facturen, handmatig bijlages aan het factuurdocument toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een pakbon, orderbevestiging of een foto van een geleverde prestatie of productlevering. Deze functionaliteit is bij uitstek geschikt voor bedrijven waar incidenteel, naast kostenmatige facturen, ook inkoopgerelateerde facturen verwerkt worden.

Voor organisaties met grote aantallen pakbonnen is er overigens de mogelijkheid van geautomatiseerde pakbonverwerking met ImageCapture for Invoices en Documents. Momenteel is deze functionaliteit standaard beschikbaar in combinatie met Ridder iQ en Trimergo T2 software. Maakt u gebruik van een ander ERP pakket en heeft u interesse in automatische pakbonverwerking? Neem dan gerust contact met ons op, wij onderzoeken graag de mogelijkheden van deze oplossing in combinatie met uw ERP. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze oplossingspagina: Pakbonverwerking.

Ook nieuw in deze versie is het audit trail format, oftewel de lay-out van het audit trail document. Dit document bevat alle informatie over het fiatteringsproces in ImageCapture zoals de data waarop de facturen zijn geaccordeerd, eventuele opmerkingen die zijn geplaatst en wie de factuur heeft geaccordeerd. Vanaf release 8.5 is dit document duidelijker leesbaar en is de lay-out overzichtelijker.

Andere optimalisaties die in de release van versie 8.5 beschikbaar zijn gekomen zijn niet direct zichtbaar voor de gebruiker maar wel belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit en het gebruiksgemak. Zo is de handleiding van onze software in deze release verder uitgebreid en aangepast aan de nieuwste functionaliteit van ImageCapture met onder andere een nieuw hoofdstuk over de workflow en het digitale archief. De handleiding kan in de desktop client opgevraagd worden middels de F1 toets.