Scan Sys prolongeert marktleiderstitel op aantallen projecten Invoice Processing

Geplaatst: 2 augustus 2015

Ieder jaar voert onafhankelijk onderzoeksbureau Strategy & Partners een marktonderzoek uit naar de IP en P2P (Invoice Processing en Purchase-to-Pay) markt en marktposities in Nederland over het afgelopen jaar. Uit het onderzoek zijn weer een aantal interessante ontwikkelingen naar voren gekomen waarvan in dit artikel de meest opvallende worden benoemd. Het volledige artikel kunt u hier bekijken.

Algemene marktinformatie
Aan het onderzoek hebben 13 softwareleveranciers meegewerkt die vorig jaar goed waren voor een totaalomzet van 46,6 miljoen. Dit is een stijging van 3,7% ten opzichte van 2013. Het aantal nieuwe projecten is in 2014 fors gestegen: In 2014 waren dit er 531, tegenover 470 in 2013. Een procentuele stijging van 18,8%.
Opvallend is dat de geldwaarde van de projecten achterblijft bij de groei van het aantal projecten. Dit betekent dat de projecten kleiner worden met een lagere waarde. Ook is er een zeer sterke groei in kleine deelprojecten en SaaS op te merken.
Een andere conclusie uit het onderzoek is de opvallend sterke groei in het marktsegment Handel & Transport, die ruim 20% van het aantal installaties in 2014 voor haar rekening neemt.

Marktleider aantallen projecten

Uit het onderzoek blijkt dat Scan Sys in 2014 met 45,2% wederom het grootste marktaandeel heeft in aantallen gerealiseerde project implementaties.Dit is een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar, een prestatie waar wij trots op zijn. De mensen achter Scan Sys werken continu aan de ontwikkeling van onze software ImageCapture en ieder kwartaal resulteert dit in een nieuwe release met inhoudelijke uitbreiding van functionaliteit en uitbreiding van standaardkoppelingen met ERP en financiële applicaties. Daarnaast heeft Scan Sys een groot netwerk van gecertificeerde softwarepartners opgebouwd die namens Scan Sys de ImageCapture software verkopen en implementeren. Door de flexibele inzetbaarheid van onze software in combinatie met de verschillende prijsmodellen, is onze software toegankelijk voor een groot aantal werkgebieden en inzetbaar in diverse administratieve processen.

Verdeling aantal projecten ERP koppelingen
Volgens het onderzoek gingen in 2014 gebruikers van Exact software aan kop met 52% van het totaal aantal factuurverwerkingsprojecten, gevolgd door gebruikers van AFAS software en Visma Accountview (resp. 7% en 8%). Ook hier zien we dat de projecten gekenmerkt worden door lagere transactievolumes en er een sterke toename is in de niche marktsegmenten zoals Automotive en Industriële Productie. Verder neemt het aantal projecten in combinatie met Twinfield en Unit4 in sterke mate toe.

Verdeling ERP koppelingen/leveranciers
Het rapport kijkt ook naar de verdeling van leveranciers per ERP koppeling. Ook hieruit blijkt een sterke vertegenwoordiging van Scan Sys in de markt, met name op de koppelingen met Exact en AFAS software

Aantal projecten per leverancier

Grafiek marktverdeling

Aantal projecten per ERP

ERP koppelingen

 

Verdeling ERP/leveranciers

Verdeling ERP leverancier

 

Vooruitblik 2015/2016
Het rapport doet ook een voorlopige prognose naar de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Verwachtingen voor 2015/2016 zijn:

Productontwikkeling:
– Een verbreding van het oplossingsportfolio van de software aanbieders,
– Multi-channel in/out: transactiestromen langs diverse kanalen (post e-mail, mobile, digitale transactie, XBL, etc.),
– Meer en meer SaaS georiënteerde oplossingen voor MKB,
– E-procurement, het gebruik van elektronische middelen bij het inkoopproces.
Marktontwikkeling:
– Een sterke opkomst van het MKB en MKB+ segment,
– Een groeiende vraag naar één geïntegreerde procesomgeving ter vervanging van huidige omgevingen.
Klantendynamiek:
– Een sterkere bewustwording, de nadruk gaat meer liggen op being-in-control en Return on Investment (ROI).
E-invoicing:
– Tegenvallende ontwikkeling door gesloten netwerken en geen standaard, het rapport spreekt over een hype,
   nog geen realiteit.