Geautomatiseerde factuurverwerking met Exact Online

ImageCapture is gebruiksvriendelijke scan-en-herken software die het volledige proces van factuurverwerking met Exact Online software digitaliseert. ImageCapture integreert volledig met de Exact software en maakt bij het verwerken van uw facturen gebruik van alle stamgegevens en boekingslogica uit uw administratie. De stamgegevens worden automatisch gedownload met instelbare frequenties. U beheert uw gegevens dus uitsluitend in uw Exact boekhouding! Verwerkte facturen worden direct gevalideerd bij het aanmaken van boekingen en crediteur- of debiteurgegevens in Exact Online. Digitale fiattering van uw facturen vindt plaats in ImageCapture Web en bij facturen die een 100% match leveren met de bestellingen in Exact Online, maakt u gebruik van de handige robotfunctionaliteit waardoor facturen automatisch geboekt worden.

De voordelen van factuurverwerking met Exact Online en ImageCapture op een rij

  • Vergaande herkenning van facturen op kop- en regelniveau
  • Matching van facturen op kop- en regelniveau met bestellingen en ontvangsten in Exact Online
  • Scannen van papieren facturen, automatisch importeren en inlezen van PDF, UBL en XML facturen
  • Uitgebreide workflow-functionaliteit zoals vragen uitzetten, delegeren en waarnemen
  • Digitaal archief met optioneel managementrapportage mogelijkheden

 

Factuurverwerking met Exact Online en ImageCapture

 

 

Het proces in ImageCapture

Inlezen

 

 

 

 

FACTUURVERWERKING MET EXACT ONLINE -> SCANNEN OF IMPORTEREN
Facturen die per post binnenkomen worden gescand, facturen die per e-mail, e-invoicing of portal binnenkomen worden ingelezen en staan klaar om te worden verwerkt in ImageCapture. In deze fase kunt u vrije velden zoals omgevingen, administratie en boekingsdatum toekennen. Deze velden halen hun informatie uit uw Exact Online administratie. Met behulp van OCR herkenning wordt de factuur automatisch gekoppeld aan de juiste crediteur of debiteur in Exact Online, waarna factuurgegevens op basis van free form herkenning worden uitgelezen. Mocht bij de controle van facturen blijken dat bepaalde factuurgegevens onvoldoende worden ingelezen dan volstaat een eenmalige handeling om de herkenning verder te optimaliseren. Mocht de crediteur of debiteur in de betreffende Exact Online administratie nog niet aanwezig zijn dan kan deze direct vanuit ImageCapture for Invoices worden aangemaakt of bijgewerkt.

 

Controleren

verkooporderverwerking icoon

 

 

 

 

Factuurverwerking met Exact Online -> controleren en coderen
Door gebruik te maken van alle beschikbare stamgegevens en boekingslogica uit Exact Online, biedt ImageCapture een automatisch boekingsvoorstel aan. Hierbij worden alle administratieve velden zoals grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers en projectcodes ondersteund die via de Exact Online web services te exporteren zijn. Voor facturen die regelmatig naar meerdere boekingsregels worden uitgesplitst, biedt geautomatiseerde factuurverwerking met ImageCapture for Invoices het voordeel van regelherkenning. Hiermee kan een ingelezen factuur direct als boekingsvoorstel met meerdere regels worden aangeboden en kunnen grootboekrekeningen of kostenplaatsen via koppelingen met artikel-stambestanden automatisch worden ingevuld.

Factuurverwerking met Exact Online -> controleren en matchen
Naast het coderen van kostenfacturen kunnen inkoopfacturen direct gematcht worden op openstaande bestellingen en/of ontvangsten in Exact Online. Hierbij leest ImageCapture de factuur niet alleen op kop-niveau uit (totaalbedrag en ordernummer) maar afhankelijk van de factuur lay-out, leest de software ook de factuurregels uit. Deze worden o.a. gematcht op artikelnummer, aantal, omschrijving en bruto/netto prijzen. Verschillen van gefactureerde prijzen en inkoopprijzen worden dan ook direct zichtbaar op regelniveau. Bij afwijkingen kunnen administratieve correcties worden uitgevoerd zoals het aanpassen van de verwachtte inkoopprijs of door het boeken van prijsverschillen en vrachtkosten. Bij grote verschillen kan de boeking als geblokkeerde post worden aangemaakt, in afwachting van de ontvangst en verwerking van een creditnota.

 

Robotic accounting

 

 

 

 

 

 

 

Robotic accounting
Het is mogelijk om facturen volledig geautomatiseerd te laten verwerken in ImageCapture, zonder dat hier menselijke interactie aan te pas komt. Dit kan met behulp van robotic accounting functionaliteit. Deze functionaliteit kan per crediteur of administratie ingesteld worden en bijvoorbeeld gebruikt worden voor inkooporderfacturen. Wanneer deze 100% matchen met de eerder geplaatste bestelling in Exact Online, kan de factuur automatisch worden geboekt. Ook UBL facturen kunnen op deze wijze volledig automatisch worden verwerkt, net als de facturen van door u geselecteerde crediteuren. Bijvoorbeeld wanneer facturen maandelijks terugkerende kosten bevatten, of wanneer herkenning van deze facturen altijd 100% is.

Boeken

 

 

 

 

Factuurverwerking met Exact Online -> boeken en archiveren
Nadat de facturen zijn gecontroleerd en verrijkt worden ze digitaal gearchiveerd en worden de boekingen aangemaakt in Exact Online. De gescande documenten kunnen direct worden geraadpleegd vanuit de boeking.

Fiatteren

 

 

 

 

 

FIATTERING MET IMAGECAPTURE WORKFLOW EN ARCHIEF
Tijdens de herkenning van de crediteur wordt, op basis van het procuratieschema in ImageCapture, ook direct de juiste autorisatielijst geselecteerd, waarbij rekening wordt gehouden met vooraf ingestelde drempelbedragen. Op basis van deze drempelbedragen worden facturen bijvoorbeeld alleen boven een bepaald bedrag ter goedkeuring aangeboden aan de directie.Het procuratieschema kan naar keuze op basis van crediteur, administratie, het soort factuur of andere boekhoudkundige afhankelijkheden ingeregeld worden.

Fiatteurs ontvangen automatisch een notificatie dat er facturen klaar staan in ImageCapture om te beoordelen met daarbij een link naar de ImageCapture Web client. De boeking is dan al ingeboekt in Exact Online met de status “geblokkeerd voor betaling”. Ook het digitale document is op dat moment al opvraagbaar vanuit de boeking in Exact Online.Wanneer de fiatteur inlogt in ImageCapture wordt een volledig overzicht van nog te fiatteren facturen en facturen die in behandeling zijn getoond. Door de uitgebreide workflow functionaliteit kan de fiatteur niet alleen goedkeuren of afkeuren maar is het ook mogelijk om een vraag te stellen aan een collega, de factuur te delegeren aan een collega of deze over te slaan, bijvoorbeeld in afwachting van een antwoord van de leverancier. Bij het beoordelen van de factuur is alle actuele boekingsinformatie uit Exact Online zichtbaar, ook op logistiek niveau, zoals prijzen, artikelnummers en aantallen. Ook worden de fiatteurs die nog volgen in het beoordelingsproces getoond en alle audit trail informatie uit de voorafgaande processtappen.Vanaf het moment dat de facturen in ImageCapture zijn geïmporteerd, maken ze onderdeel uit van het digitale archief, inclusief alle boekings- fiatterings- en procesinformatie. Het digitale archief in ImageCapture is met tekstlabels doorzoekbaar. De toegang tot de documenten in het digitale archief is zeer dynamisch in te regelen bijvoorbeeld op basis van boekingsvelden zoals administratie, grootboekrekening of bedrag. De archieffunctionaliteit kan worden uitgebreid met een managementrapportage tool. Hierdoor heeft u altijd volledig inzage in de status van uw facturen en houdt u grip op kosten, doorlooptijden en betalingstermijnen van uw leveranciers. Naast de digitale archivering van uw facturen in het archief van ImageCapture, is het digitale document compleet met audit trail ook direct opvraagbaar vanuit de boeking en diverse andere invalshoeken in Exact Online.

 

Succesverhalen met Exact Online & ImageCapture

Onze klanten aan het woord
Top

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Lees meer. | Sluiten