Geautomatiseerde vrachtbriefverwerking met IXSuite

Het proces in ImageCapture

Scannen

Vrachtbrieven, CMR’s en rittenlijsten worden batchmatig gescand met behulp van barcodes en geautomatiseerd gekoppeld aan de openstaande order in IXSuite.

Door boordcomputers gescande vrachtbrieven worden automatisch geïmporteerd op basis van het ordernummer.

Sorteren

Naast het geautomatiseerd koppelen van vrachtdocumenten aan orders in IXSuite op basis van barcodescheiding kunnen de vrachtdocumenten ook door de gebruiker worden toegewezen aan de desbetreffende order. Hiertoe haalt ImageCapture automatisch een selectiebestand met openstaande orders op uit IXSuite.

Ook kan in ImageCapture (al dan niet batchmatig) een documenttype worden meegegeven aan het vrachtdocument. Aanvullend kan ook het dossier in IXSuite vanuit ImageCapture opgevraagd worden voor verdere verificatie en het doorvoeren van mutaties zoals daadwerkelijk geloste gewichten en overige opmerkingen.

Archiveren

De transportdocumenten worden geëxporteerd en digitaal gearchiveerd onder de betreffende order of rit in IXSuite. De documenten zijn vanuit IXSuite opvraagbaar, bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over de verkoopfactuur.

Ook kunnen de digitale vrachtdocumenten voor Track & Trace beschikbaar worden gesteld of via FTP geëxporteerd worden.

Verzenden

De digitale vrachtdocumenten kunnen geautomatiseerd worden meegezonden met de verkoopfactuur of separaat per e-mail aan de klant worden toegezonden.

De voordelen op een rij

  • Snellere ritafhandeling en facturatie
  • Documenten zijn direct opvraagbaar vanuit IXSuite
  • Volledige integratie met IXSuite t.b.v. ordergegevens
  • Modulair uitbreidbaar voor het geautomatiseerd verwerken van operationele facturen
Top