Geautomatiseerde vrachtbriefverwerking met e2open

Het proces in ImageCapture

Scannen

Vrachtbrieven, CMR’s en rittenlijsten worden batchmatig gescand met behulp van barcodes en geautomatiseerd gekoppeld aan de openstaande order in e2open. 

Door boordcomputers gescande vrachtbrieven worden automatisch geïmporteerd op basis van het ordernummer.

Sorteren

Naast het geautomatiseerd koppelen van vrachtdocumenten aan orders in e2open op basis van barcodescheiding kunnen de vrachtdocumenten ook door de gebruiker worden toegewezen aan de desbetreffende order.

Hiertoe haalt ImageCapture automatisch een selectiebestand met openstaande orders op uit e2open.

Archiveren

De transportdocumenten worden geëxporteerd en digitaal gearchiveerd onder de betreffende order in e2open. De documenten zijn vanuit e2open opvraagbaar, bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over de verkoopfactuur.

Ook kunnen de digitale vrachtdocumenten voor Track & Trace beschikbaar worden gesteld of via FTP geëxporteerd worden.

Verzenden

De digitale vrachtdocumenten kunnen geautomatiseerd worden meegezonden met de verkoopfactuur of separaat per e-mail aan de klant worden toegezonden.

De voordelen op een rij

  • Snellere ritafhandeling en facturatie
  • Documenten zijn direct opvraagbaar vanuit e2open
  • Volledige integratie met e2open t.b.v. ordergegevens
  • Modulair uitbreidbaar met de mogelijkheid van geautomatiseerd verwerken en opdelen van aftekenlijsten in losse zendingsregels
  • Modulair uitbreidbaar voor het geautomatiseerd verwerken en digitaal fiatteren van charter- en overige facturen
Top