Geautomatiseerde vrachtbriefverwerking met TAS

 

Het proces in ImageCapture

Scannen

Vrachtbrieven, CMR’s en rittenlijsten worden batchmatig gescand met behulp van barcodes en geautomatiseerd gekoppeld aan de openstaande order in TAS.

Door boordcomputers gescande vrachtbrieven worden automatisch geïmporteerd op basis van het dossier- of ordernummer. CMR’s kunnen op rit, charter of trailernummer verwerkt worden.

Sorteren

Naast het geautomatiseerd koppelen van vrachtdocumenten aan orders in TAS op basis van barcodescheiding kunnen de vrachtdocumenten ook door de gebruiker worden toegewezen aan de desbetreffende order. Hiertoe haalt ImageCapture automatisch een selectiebestand met openstaande orders op uit TAS.

Ook kan in ImageCapture (al dan niet batchmatig) een documenttype worden meegegeven aan het vrachtdocument. Aanvullend kan ook het dossier in TAS vanuit ImageCapture opgevraagd worden voor verdere verificatie en het doorvoeren van mutaties zoals daadwerkelijk geloste gewichten en overige opmerkingen.

Archiveren

De transportdocumenten worden geëxporteerd en digitaal gearchiveerd onder de betreffende order of rit in TAS. De documenten zijn vanuit TAS opvraagbaar, bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over de verkoopfactuur.

Ook kunnen de digitale vrachtdocumenten voor Track & Trace beschikbaar worden gesteld of via FTP geëxporteerd worden.

Verzenden

De digitale vrachtdocumenten kunnen geautomatiseerd worden meegezonden met de verkoopfactuur of separaat per e-mail aan de klant worden toegezonden.

De voordelen op een rij

  • Snellere ritafhandeling en facturatie
  • Documenten zijn direct opvraagbaar vanuit TAS
  • Volledige integratie met TAS t.b.v. order- en ritgegevens
  • Modulair uitbreidbaar met de mogelijkheid van geautomatiseerd verwerken en opdelen van aftekenlijsten in losse zendingsregels
  • Modulair uitbreidbaar voor het geautomatiseerd verwerken en digitaal fiatteren van charter- en overige facturen
Top