Geautomatiseerde factuurverwerking met Axxerion

ImageCapture for Invoices is gebruiksvriendelijke software voor de geautomatiseerde factuurverwerking met Axxerion. ImageCapture for Invoices integreert volledig met de software van Spacewell en maakt bij het verwerken van je inkoopfacturen gebruik van alle stam-, order en contractgegevens uit jouw administratie. Je beheert je gegevens dus uitsluitend in Axxerion!

Door de automatische integratie van ImageCapture met Axxerion, kunnen verwerkte facturen direct gevalideerd en verrijkt worden met de gegevens uit Axxerion.

 

De voordelen van geautomatiseerde factuurverwerking met Axxerion op een rij

  • Volledige integratie met Axxerion
  • Uniforme verwerking van gescande facturen en digitaal ontvangen facturen in PDF en UBL formaat
  • Geen fouten meer die bij handmatig boeken ontstaan
  • Veel snellere verwerking van facturen
  • Koppeling aan orders, contracten en overige gegevens uit Axxerion
  • Documenten direct opvraagbaar vanuit Axxerion
  • Direct aangesloten op workflow in Axxerion voor de digitale goedkeuring van inkoopfacturen

 

Het proces

 

Inlezen

Factuurverwerking met Axxerion -> scannen of inlezen

Inkoopfacturen die per post binnenkomen worden gescand, facturen die per e-mail, e-invoicing of portal binnenkomen worden geïmporteerd en staan klaar om te worden verwerkt in ImageCapture. In deze fase kun je vrije velden zoals administratiecodes en boekingsdatum toekennen. Deze velden halen hun informatie uit jouw Axxerion administratie. Met behulp van OCR herkenning wordt de factuur automatisch gekoppeld aan de juiste crediteur in Axxerion, waarna de factuurgegevens op basis van free form herkenning worden uitgelezen. Een van de voordelen van geautomatiseerde factuurverwerking met ImageCapture for Invoices is dat het niet nodig is om op voorhand templates aan te maken alvorens de facturen worden herkend. Mocht bij de controle van facturen blijken dat bepaalde factuurgegevens onvoldoende worden ingelezen dan volstaat een eenmalige handeling om de herkenning verder te optimaliseren.

Coderen

Factuurverwerking met Axxerion -> coderen

Door gebruik te maken van alle beschikbare stamgegevens en boekingslogica uit Axxerion, biedt ImageCapture een automatisch boekingsvoorstel aan, ter controle en verdere codering van de factuur. Hierbij worden administratieve velden zoals inkoopcontracten, werkorders, omschrijvingen, kostenplaatsen, budgetcodes, periodes  en BTW-codes volledig ondersteund. Voor facturen die regelmatig naar meerdere boekingsregels worden uitgesplitst, biedt ImageCapture for Invoices het grote voordeel van regelherkenning. Hiermee kan een ingelezen factuur direct als boekingsvoorstel met meerdere boekingsregels worden aangeboden.

Wanneer het voor het digitaal fiatteren van de facturen van belang is dat niet alleen de ontvangen factuur wordt aangeboden, maar ook eerder gescande pakbonnen, urenbriefjes of andere prestatiedocumenten, kunnen deze in de boekingsfase direct worden toegevoegd aan de factuur.

Matchen

Wanneer op de factuur melding wordt gemaakt van een inkoopcontract of werkorder, is het mogelijk het bijbehorende contract of de inkooporder uit Axxerion, binnen ImageCapture direct te selecteren. Verwachte kosten uit de opdracht of het contract kunnen dan direct gematcht worden op gefactureerde kosten, waarbij verschillen direct zichtbaar worden gemaakt en tot uiting kunnen komen in een reden van afkeuring, welke vanuit ImageCapture per factuur naar Axxerion kan worden meegegeven.

Robotic accounting
Het is mogelijk om facturen volledig geautomatiseerd te laten verwerken in ImageCapture, zonder dat hier menselijke interactie aan te pas komt. Dit kan met behulp van robotic accounting functionaliteit. Deze functionaliteit kan per crediteur of administratie ingesteld worden en bijvoorbeeld gebruikt worden voor inkooporderfacturen. Wanneer deze 100% matchen met de inkooporder uit Axxerion, kan de factuur automatisch worden verwerkt. Ook UBL facturen kunnen op deze wijze volledig automatisch worden verwerkt, net als de facturen van door jou geselecteerde crediteuren. Bijvoorbeeld wanneer de herkenning van deze facturen altijd 100% is.

Registreren en archiveren

Factuurverwerking met Axxerion -> registreren en archiveren

Nadat de facturen in ImageCapture zijn gecontroleerd en verrijkt, kunnen deze direct als factuurregistratie met gekoppeld document worden ingelezen in Axxerion en zijn deze hierna digitaal opvraagbaar vanuit Axxerion. Binnen Axxerion kunnen de facturen vervolgens ook digitaal worden gefiatteerd.

 

Top
Schrijf je in voor onze nieuwsbriefBlijf op de hoogte!

De automatiseringswereld staat niet stil. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets meer van onze laatste ontwikkelingen.