Actie vereist: Benodigde Office365 aanpassing in ImageCapture

Geplaatst: 19 juli 2022

Wegens het uitfaseren van Basic Authentication voor Office 365 is ImageCapture uitgebreid met de mogelijkheid om OAuth autorisatie te gebruiken. Microsoft stopt met de ondersteuning van Basic Authentication in de tweede helft van 2022. Indien u in ImageCapture gebruik maakt van het importeren of versturen van email via Office 365, dient u het geconfigureerde Microsoft Exchange Email Account te vervangen door een Microsoft Graph Email Account.

 

Een Microsoft Graph Email Account gebruikt OAuth voor autorisatie met Office 365. Hiervoor is het nodig om een app registration aan te maken in de Azure portal van Microsoft. In deze portal worden alle benodigde rechten gedefinieerd en gegevens vastgelegd die nodig zijn voor OAuth vanuit ImageCapture. In dit document lees je aanvullende informatie over de email-koppeling die gemaakt dient te worden.

 

 

Als je hier vragen over hebt kun je contact opnemen met onze supportafdeling. Dit kan telefonisch, of via onze support portal.