Investering in digitalisering neemt toe

Geplaatst: 13 september 2017

De Nederlandse economie trekt aan, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat spreekt over een uitzonderlijke groei in de afgelopen twaalf maanden. Niet alleen wordt er meer geëxporteerd, er wordt ook in toenemende mate geconsumeerd en geïnvesteerd. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag en hoge werkdruk is digitalisering voor veel ondernemers de komende maanden hét belangrijkste topic op de agenda. Het werken in de cloud en de robotisering van processen spelen hierbij een steeds belangrijkere rol en de ontwikkelingen in deze gebieden volgen elkaar dan ook in rap tempo op.

De digitalisering van processen is een belangrijk middel om tijdrovende en foutgevoelige processen efficiënter en sneller te laten verlopen waardoor kostbare tijd wordt bespaard. Ook tijdens piekperiodes kan het automatiseren van processen een slimme keuze zijn om de werkdruk tijdens drukke periodes te verlagen. Digitalisering kan op diverse processen binnen de organisatie toegepast worden. 

Eigenlijk komen alle processen met een repeterend karakter in aanmerking voor digitalisering. Een bekend voorbeeld hiervan is de productieomgeving die met behulp van digitalisering en robotisering kan voldoen aan de toenemende druk om 24/7 te leveren.

 

Voordelen van digitalisering:

  • Efficiency in het verwerkingsproces
  • Tijdswinst en dus kostenbesparend
  • Verlagen van de werkdruk
  • Voorkomen van (menselijke) fouten

 

Repeterende handelingen komen niet alleen voor op een productieomgeving. Ook het administratieve proces van veel organisaties bestaat uit een reeks repeterende handelingen zoals het verwerken van documenten ten behoeve van de administratie. Deze documenten worden gesorteerd, gestempeld, rondgestuurd, handmatig overgetypt en gearchiveerd in een map. Een ondoorzichtig, tijdrovend en foutgevoelig proces want de documenten kunnen onderweg zoekraken of blijven liggen op een bureau zonder dat er opvolging aan wordt gegeven. Het verwerken van inkoopfacturen is misschien wel het bekendste voorbeeld van zo’n arbeidsintensief verwerkingsproces.

 

Voordelen van document digitalisering

  • Snellere afhandeling van documenten door digitale distributie.
  • Documenten worden digitaal gearchiveerd en zijn opvraagbaar vanuit achterliggende applicaties zoals ERP, CRM en HRM systeem.
  • Digitaal archief: besparing op kostbare archiefruimte.

 

Meer informatie over de digitalisering van uw documentstromen vindt u op onze homepage waar de verschillende toepassingsmogelijkheden van ImageCapture software terug te vinden zijn.