Geautomatiseerde factuurverwerking met Syntri

ImageCapture for Invoices is gebruiksvriendelijke scan en herken software voor de geautomatiseerde factuurverwerking met Syntri, hét ERP systeem voor producerende bedrijven. De ImageCapture software integreert volledig met de software van Syntri ERP en maakt bij het verwerken van de facturen gebruik van alle stamgegevens en boekingslogica uit jouw administratie. Daarbij matcht ImageCapture de inkoopfacturen ook met de bestelling in Syntri. Je beheert je gegevens dus uitsluitend in Syntri! Bij toepassing van fiattering in Syntri sluit ImageCapture hier naadloos op aan. Het digitale document is vanuit de boeking direct opvraagbaar. Zo automatiseert ImageCapture het volledige boekingsproces van jouw inkoopfacturen, van binnenkomst tot aan betaling!

De voordelen op een rij

  • Geen fouten meer die bij handmatig boeken ontstaan
  • Veel snellere verwerking van facturen
  • Documenten zijn altijd digitaal beschikbaar en raken niet meer zoek
  • Vergaande herkenning op factuur-regelniveau
  • Volledige integratie met Syntri
  • Workflow via Syntri werkstroom functionaliteit, status fiattering opvraagbaar vanuit Syntri
  • Automatisch matchen van inkoopfactuur op bestelling in Syntri
  • Geen limiet op aantal administraties of documenten

Het proces in ImageCapture

Inlezen

Facturen die per post binnenkomen worden gescand, facturen die per e-mail of e-invoicing binnenkomen worden ingelezen en staan klaar om te worden verwerkt in ImageCapture. In deze fase kunnen vrije velden zoals administratiecodes en boekingsdatum toegekend worden. Deze velden halen hun informatie rechtstreeks uit jouw Syntri administratie waardoor periodieke synchronisatie van stamtabellen niet nodig is. Met behulp van OCR-herkenning wordt de factuur automatisch gekoppeld aan de juiste crediteur in Syntri, waarna factuurgegevens op basis van free form herkenning worden uitgelezen. Een van de voordelen van geautomatiseerde factuurverwerking met ImageCapture for Invoices is dat het niet nodig is om op voorhand templates aan te maken alvorens deze kunnen worden herkend. Mocht bij de controle van facturen blijken dat bepaalde factuurgegevens onvoldoende worden ingelezen dan volstaat een eenmalige handeling om de herkenning verder te optimaliseren.

Coderen

Door gebruik te maken van alle beschikbare stamgegevens en boekingslogica uit Syntri, biedt ImageCapture een automatisch boekingsvoorstel aan ter controle en verdere codering van de factuur. Hierbij worden alle administratieve velden zoals artikelen, grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers en projectcodes ondersteund.

Voor facturen die regelmatig naar meerdere boekingsregels worden uitgesplitst, biedt geautomatiseerde factuurverwerking met ImageCapture for Invoices het grote voordeel van regelherkenning. Hiermee kan een ingelezen factuur direct als boekingsvoorstel met meerdere coderingsregels worden aangeboden.

Matchen

Naast het coderen van kostenfacturen kunnen inkooporder-gerelateerde facturen direct gematched worden op bestellingen in Syntri. Hierbij leest ImageCapture de factuur niet alleen op kopniveau uit, waarbij afgelezen factuurbedragen worden gematcht op de totaalwaarde van de proforma, maar afhankelijk van de factuur lay-out, ook de factuurregels. Deze worden afgelezen op onder andere artikelnummers, aantallen, omschrijvingen, bruto en netto prijzen. Op basis hiervan worden bij het matchen op bestellingen in Syntri, op regelniveau verschillen van gefactureerde aantallen en inkoopprijzen direct zichtbaar.

 

robotic accounting

Het is mogelijk om facturen volledig geautomatiseerd te laten verwerken in ImageCapture, zonder dat hier menselijke interactie aan te pas komt. Dit kan met behulp van robotic accounting functionaliteit. Deze functionaliteit kan per crediteur of administratie ingesteld worden en bijvoorbeeld gebruikt worden voor inkoop-gerelateerde facturen. Wanneer deze 100% matchen met de bestelling in Syntri, kan de factuur automatisch worden geboekt. Ook UBL facturen kunnen op deze wijze volledig automatisch worden verwerkt, net als de facturen van door jou geselecteerde crediteuren. Bijvoorbeeld wanneer facturen maandelijks terugkerende kosten bevatten, of wanneer herkenning van deze facturen altijd 100% is. Bij afwijkingen kunnen administratieve correcties worden uitgevoerd zoals het veranderen van de verwachtte inkoopprijzen of het boeken van prijsverschillen en vrachtkosten. Bij grote verschillen wordt de boeking als geblokkeerde post aangemaakt in Syntri ERP in afwachting van de ontvangst en verwerking van een creditnota.

Boeking

Nadat de facturen zijn gecontroleerd en verrijkt worden ze digitaal gearchiveerd en worden de boekingen aangemaakt in Syntri. De gescande documenten zijn opvraagbaar vanuit de boeking.

Fiatteren

Ook op het fiatteringsproces met gebruik van workflow functionaliteit in Syntri sluit ImageCapture naadloos aan! De crediteurenadministratie heeft op ieder moment inzicht in de status van fiattering, facturen hoeven niet meer fysiek rond gestuurd te worden en geboekte kosten zijn direct zichtbaar op jouw overzichten. De factuur wordt pas vrijgegeven voor betaaladvies als alle budgethouders de factuur hebben goedgekeurd.

Top
Schrijf je in voor onze nieuwsbriefBlijf op de hoogte!

De automatiseringswereld staat niet stil. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets meer van onze laatste ontwikkelingen.