Certificering ImageCapture

Om de mogelijkheden van ImageCapture optimaal te kunnen benutten is een goede implementatie en inrichting van de software van essentieel belang. Een goede opleiding en gedegen kennis van de software zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor een succesvolle implementatie.

Cursussen en update sessies

Scan Sys stimuleert haar partners om zelfstandig implementaties van ImageCapture uit te voeren. De partners van Scan Sys adviseren bij de keuze van software, implementeren deze en trainen medewerkers in het gebruik van ImageCapture. Met het certificeringsprogramma van Scan Sys wordt het juiste kennisniveau en een hoogwaardige dienstverlening gewaarborgd. Gecertificeerde partners van Scan Sys volgen regelmatig cursussen waarin zij zich kwalificeren voor de verschillende disciplines die bij een implementatie aan bod komen. Daarnaast biedt Scan Sys de zogenaamde update sessies zodat de partner altijd op de hoogte is van de nieuwste mogelijkheden en ontwikkelingen van de ImageCapture software.

 

Het programma

Het certificeringsprogramma is opgebouwd uit een aantal cursussen:

Implementatie I

Behandelt de basiskennis die benodigd is om ImageCapture te kunnen installeren, een standaard database te kunnen restoren, een databaseconnectie te maken, de diverse begrippen classes/jobs/Kofax etc. te kunnen uitleggen, uitleg te kunnen geven over de werking van de client en advies uit te kunnen brengen over hoe ImageCapture in een organisatie kan worden ingezet.

Implementatie II

Gaat een stap verder en behandelt het fine tunen (optimaliseren) van een standaard class bij een klant. Er wordt aandacht gegeven aan de verschillende componenten van een class (diverse parts en field-types, queries, etc.). Tevens leert de cursist zelf een eenvoudige Document en Invoice class te bouwen. De cursist moet minimaal Implementatie I gecertificeerd zijn.

Templates en Regelherkenning

Behandelt het aanmaken, inrichten, gebruiken en onderhouden van sjablonen en de inrichting van line-items. De cursist moet minimaal Implementatie II gecertificeerd zijn.

Projectmanagement

Projectmanagement is bedoeld voor projectmanagers van implementatiepartners en traint cursisten om een goede intake te doen, een advies uit te brengen ten aanzien van de inzet van ImageCapture en de projectvoortgang te monitoren.

 

Certificering

Een gevolgde cursus wordt beloond met een certificaat op naam en op datum, voorzien van een versienummer waarop de training is gegeven. Het certificaat is 1 jaar geldig. Na dit jaar kan een consultant geadviseerd worden om een nieuwe training te volgen. Hiervoor is een updatetraining beschikbaar. Daarmee wordt het certificaat weer met een jaar verlengd.

 

Updatetraining nieuwe release

Tien keer per jaar brengt Scan Sys een nieuwe release uit van ImageCapture. De nieuwe functionaliteiten worden behandeld tijdens een updatetraining. Consultants die reeds gecertificeerd zijn kunnen hun certificaat verlengen door het volgen van deze training.

Top

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Lees meer. | Sluiten