Geautomatiseerde vrachtbriefverwerking met Parsis

ImageCapture is intelligente scanning software voor de geautomatiseerde vrachtbriefverwerking met Parsis. De software digitaliseert het verwerkingsproces van uw transportdocumenten in één integraal proces; Van het koppelen van de vrachtbrief aan de order tot aan het automatisch verzenden of beschikbaar stellen van de vrachtbrief op het track and trace portal.

ImageCapture integreert hierbij volledig met de TMS-software en maakt voor de verwerking van de transportdocumenten gebruik van de gegevens in Parsis. Vrachtbrieven kunt u direct opvragen vanuit uw orderadministratie of beschikbaar stellen voor track & trace op uw website. Met ImageCapture snijdt u kostbare tijd uit het verwerkingsproces van uw retour komende transportdocumenten.

De voordelen van vrachtbriefverwerking met Parsis en ImageCapture

  • Snellere ritafhandeling en facturatie
  • Documenten zijn direct opvraagbaar vanuit Parsis
  • Volledige integratie met Parsis t.b.v. order- en ritgegevens
  • Modulair uitbreidbaar met de mogelijkheid van geautomatiseerd verwerken en opdelen van aftekenlijsten in losse zendingsregels

 

Het proces in ImageCapture

Scannen

Vrachtbriefverwerking met Parsis -> Scannen of inlezen

Vrachtbrieven, CMR’s en rittenlijsten worden batchmatig gescand met behulp van barcodes en geautomatiseerd gekoppeld aan de openstaande order in Parsis. Door boordcomputers gescande vrachtbrieven worden automatisch geïmporteerd op basis van het dossier- of ordernummer.  CMR’s kunnen op rit, charter of trailernummer verwerkt worden.

Sorteren

Vrachtbriefverwerking met Parsis -> sorteren

Naast het geautomatiseerd koppelen van vrachtdocumenten aan orders in Parsis op basis van barcodescheiding kunnen de vrachtdocumenten ook door de gebruiker worden toegewezen aan de desbetreffende order. Hiertoe haalt ImageCapture automatisch een selectiebestand met openstaande orders op uit Parsis.

Archiveren

Vrachtbriefverwerking met Parsis -> Archiveren

De transportdocumenten worden geëxporteerd en digitaal gearchiveerd onder de betreffende order of rit in Parsis. De documenten zijn vanuit Parsis opvraagbaar, bijvoorbeeld wanneer er vragen zijn over de verkoopfactuur. Ook kunnen de digitale vrachtdocumenten voor Track & Trace beschikbaar worden gesteld op uw website of via FTP geëxporteerd worden.

Verzenden

Vrachtbriefverwerking met Parsis -> verzenden

De digitale vrachtdocumenten kunnen geautomatiseerd worden meegezonden met de verkoopfactuur of separaat per e-mail aan de klant worden toegezonden.

Top

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Lees meer. | Sluiten