Geautomatiseerde factuurverwerking met DBS Financieel

ImageCapture for Invoices is gebruiksvriendelijke software voor de geautomatiseerde factuurverwerking met DBS Financieel. De software automatiseert het volledige verwerkingsproces van uw inkoopfacturen, verkoopfacturen en overige documenten zoals bankafschriften, inkomende post en relatiedocumenten in DBS Financieel. Onze software ImageCapture for Invoices integreert volledig met de software van Visma en maakt bij het verwerken van uw facturen gebruik van alle stamgegevens en boekingslogica uit uw administratie. Door de integratie van ImageCapture met DBS Financieel is periodieke uitwisseling van stamtabellen niet nodig. Verwerkte facturen worden direct gevalideerd bij het aanmaken van boekingen in DBS Financieel. ImageCapture Workflow met archief biedt u daarnaast de mogelijkheid om uw facturen binnen ImageCapture digitaal te fiatteren. Zo beheert u het volledige verwerkingsproces van uw facturen binnen ImageCapture, van binnenkomst tot aan betaling.

De voordelen van geautomatiseerde factuurverwerking met DBS Financieel en ImageCapture

  • Geen fouten meer die bij handmatig boeken ontstaan
  • Veel snellere verwerking van facturen
  • Digitaal archief
  • Volledige integratie met DBS Financieel
  • Vergaande herkenning op regelniveau
  • Geen limiet op aantal administraties of documenten
  • Verwerken van verkoopfacturen, inkoopfacturen en overige documenten
  • Koppelingen met diverse accountancy portals en financiële systemen
  • Fiattering met ImageCapture Workflow en archief

 

 

 

Het proces in ImageCapture

Inlezen

 

 

 

 

Factuurverwerking met Visma DBS -> scannen of inlezen
Facturen die per post binnenkomen worden gescand, facturen die per e-mail, e-invoicing of portal binnenkomen worden ingelezen en staan klaar om te worden verwerkt in ImageCapture. In deze fase kunt u vrije velden zoals administratie en boekingsdatum toekennen. Deze velden halen hun informatie rechtstreeks uit uw DBS administratie. Hierdoor is periodieke synchronisatie van stamtabellen niet nodig!

Met behulp van OCR herkenning wordt de factuur automatisch gekoppeld aan de juiste crediteur in Visma DBS, waarna factuurgegevens op basis van free form herkenning worden uitgelezen. Mocht bij de controle van facturen blijken dat bepaalde factuurgegevens onvoldoende worden ingelezen dan volstaat een eenmalige handeling om de herkenning verder te optimaliseren. Mocht de crediteur of debiteur in de betreffende DBS administratie nog niet aanwezig zijn dan kan deze direct vanuit ImageCapture for Invoices worden aangemaakt.

 

Controleren

verkooporderverwerking icoon

 

 

 

 

Factuurverwerking met Visma DBS-> controleren en coderen
Door gebruik te maken van alle beschikbare stamgegevens en boekingslogica uit Visma DBS, biedt ImageCapture een automatisch boekingsvoorstel aan ter controle en verdere codering van de factuur. Hierbij worden alle administratieve velden zoals grootboekrekeningen, kostenplaatsen en projecten ondersteund.

Voor facturen die regelmatig naar meerdere boekingsregels worden uitgesplitst, biedt geautomatiseerde factuurverwerking met ImageCapture for Invoices het grote voordeel van regelherkenning. Hiermee kan een ingelezen factuur direct als boekingsvoorstel met meerdere coderingsregels worden aangeboden.

Robotic accounting

 

 

 

 

 

 

 

Robotic accounting
Het is mogelijk om facturen volledig geautomatiseerd te laten verwerken in ImageCapture, zonder dat hier menselijke interactie aan te pas komt. Dit kan met behulp van robotic accounting functionaliteit. Deze functionaliteit kan per crediteur of administratie ingesteld worden en bijvoorbeeld gebruikt worden voor inkooporderfacturen. Wanneer deze 100% matchen met de eerder geplaatste bestelling in Visma DBS, kan de factuur automatisch worden geboekt. Ook UBL facturen kunnen op deze wijze volledig automatisch worden verwerkt, net als de facturen van door u geselecteerde crediteuren. Bijvoorbeeld wanneer facturen maandelijks terugkerende kosten bevatten, of wanneer herkenning van deze facturen altijd 100% is.

Boeken

 

 

 

 

Factuurverwerking met Visma DBS -> boeken en archiveren
Nadat de facturen zijn gecontroleerd en verrijkt worden ze digitaal gearchiveerd op uw server en worden de boekingen aangemaakt in Visma DBS. De gescande documenten kunnen geraadpleegd worden vanuit de boeking.

Fiatteren

 

 

 

 

 

FIATTERING MET IMAGECAPTURE WORKFLOW EN ARCHIEF
Tijdens de herkenning van de crediteur wordt, op basis van het procuratieschema in ImageCapture, ook direct de juiste autorisatielijst geselecteerd, waarbij rekening wordt gehouden met vooraf ingestelde drempelbedragen. Op basis van deze drempelbedragen worden facturen bijvoorbeeld alleen boven een bepaald bedrag ter goedkeuring aangeboden aan de directie.

Het procuratieschema kan naar keuze op basis van crediteur, administratie, het soort factuur of andere boekhoudkundige afhankelijkheden ingeregeld worden. Fiatteurs ontvangen automatisch een notificatie dat er facturen klaar staan in ImageCapture om te beoordelen met daarbij een link naar de ImageCapture Web client. De boeking is dan al ingeboekt in Visma DBS met de status “geblokkeerd voor betaling”. Ook het digitale document is op dat moment al opvraagbaar vanuit de boeking in Visma DBS.

Wanneer de fiatteur inlogt in ImageCapture wordt een volledig overzicht van nog te fiatteren facturen en facturen die in behandeling zijn getoond. Door de uitgebreide workflow functionaliteit kan de fiatteur niet alleen goedkeuren of afkeuren maar is het ook mogelijk om een vraag te stellen aan een collega, de factuur te delegeren aan een collega of deze over te slaan, bijvoorbeeld in afwachting van een antwoord van de leverancier. Bij het beoordelen van de factuur is alle actuele boekingsinformatie uit Visma DBS zichtbaar. Ook worden de fiatteurs die nog volgen in het beoordelingsproces getoond en alle audit trail informatie uit de voorafgaande processtappen.

Vanaf het moment dat de facturen in ImageCapture zijn geïmporteerd, maken ze onderdeel uit van het digitale archief, inclusief alle boekings- fiatterings- en procesinformatie. Het digitale archief in ImageCapture is met tekstlabels doorzoekbaar. De toegang tot de documenten in het digitale archief is zeer dynamisch in te regelen bijvoorbeeld op basis van boekingsvelden zoals administratie, grootboekrekening of bedrag. De archieffunctionaliteit kan worden uitgebreid met een managementrapportage tool. Hierdoor heeft u altijd volledig inzage in de status van uw facturen en houdt u grip op kosten, doorlooptijden en betalingstermijnen van uw leveranciers. Naast de digitale archivering van uw facturen in het archief van ImageCapture, is het digitale document compleet met audit trail ook direct opvraagbaar vanuit de boeking en diverse andere invalshoeken in Visma DBS.

 

 

Succesverhalen met Visma DBS & ImageCapture

Onze klanten aan het woord
Top

Cookie instellingen

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Lees meer. | Sluiten